Home  |  Werkwijze  |  Voor wie  |  Tarief & vergoedingen  |  Over Mark  |  Links  |  Contact

Werkwijze


Een traject bij TipTop Psychologie begint met een intakegesprek. Tijdens de intake, die één uur duurt, kunt u aangeven waar u tegenaan loopt en waar u bij geholpen wilt worden. Ook krijgt u meer uitleg over de werkwijze. Na het intakegesprek kunt u beslissen of u door wilt gaan met het traject. De volgende stap is dat u een aantal vragenlijsten invult die meer inzicht geven in de aard van uw klachten. Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de vragenlijsten wordt samen met u een plan van aanpak bepaald. In het vervolg van het traject gaan we aan de slag met uw hulpvraag. Het aantal sessies van een traject varieert tussen de zes en twaalf sessies, afhankelijk van uw hulpvraag. De sessies vinden meestal eens in de twee weken plaats.
De werkwijze is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Dit is een methode die u zowel anders leert denken als handelen, waardoor u zich beter gaat voelen. Het is één van de meest wetenschappelijk onderzochte methoden en het blijkt effectief bij veel psychosociale klachten. Ook wordt er in een traject aanvullend gebruik gemaakt van biofeedback (hartcoherentie). Ook wordt er rekening gehouden met de rol van sport en beweging in uw dagelijks leven, aangezien sport een positief effect heeft op uw geestelijke welzijn. TipTop Psychologie handelt conform de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Klik hier om te lezen wat redenen kunnen zijn om een traject te starten bij TipTop Psychologie.